Sorry, no posts matched your criteria.

Page 2

HUISSTIJ & DRUKWERK

Een tekst, ruim gedefinieerd, is een reeks
talige tekens, zoals letters, symbolen of klanken,
die in een communicatieve situatie als een
geheel wordt ervaren, Een tekst kan dus zowel
geschreven als ongeschreven zijn.

Er zijn dus, bij de benedengrens, teksten die
uit slechts een teken of klank bestaan. In vele
gevallen bestaat een tekst echter uit een aantal
welgeordende woorden en zinnen, die min of
meer coherentie en cohesie vertonen.

Aan de bovengrens heb je dan bijvoorbeeld een
romantekst, of een lang gesprek of gewoon een
dilalog tussen twee personen.

De samenhang en het communicatieve functi
neren van teksten worden bestudeerd in de
tekstlinguistiek resp. de pragmatiek (taalkunde).

Tekst wordt ook gebruikt als synoniem voo
het besproken, behandelde onderwerp.

Je moet niet van de tekst raken niet over
wat anders beginnen.
Tekst en uitleg geven nader verklaren